links   sitemap disclaimer

...verwerken naast werken
    
 
U bent nu hier: Home > BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK > OVER BEDRIJFSMAATSCH...

Bedrijfsmaatschappelijk werk: wanneer psychosociale problemen het arbeidsproces beinvloeden

Bedrijfsmaatschappelijk werk bij re-integratie van medewerkers

Trauma Opvang Nederland biedt naast traumaopvang/slachtofferhulp ook bedrijfsmaatschappelijk werk. Wij richten ons bij bedrijfsmaatschappelijk werk primair op re-integratie van medewerkers. Daarbij is snel handelen van belang. Het eerste contact tussen de bedrijfsmaatschappelijk werker(s) en de betrokkene(n) vindt plaats binnen 2 werkdagen na de aanvraag; de intake volgt binnen 5 werkdagen. Trauma Opvang Nederland heeft ook voor bedrijfsmaatschappelijk werk geen wachtlijst!

Waarom bedrijfsmaatschappelijk werk?

Bedrijfsmaatschappelijk werk is bedoeld voor alle werkgevers en werknemers die te maken krijgen met de gevolgen van psychische en/of sociale problemen die invloed hebben op het arbeidsproces. Over het algemeen verlenen onze bedrijfsmaatschappelijk werkers hulp of begeleiding aan medewerkers met problemen bij het werk of privéproblemen die van invloed zijn op het werk. Tijdige, adequate hulp door ervaren bedrijfsmaatschappelijk werkers kan deze problemen voorkomen en/of beperken. Bedrijfsmaatschappelijk werkers vormen bovendien vaak de schakel tussen directie, management en werknemer met als doel begrip en betrokkenheid creëren tussen beide partijen. Welke specifieke hulp bedrijfsmaatschappelijk werk biedt om dit doel te bereiken, is afhankelijk van de situatie en van de betrokkenen.

Snelle bedrijfsmaatschappelijke hulp via Trauma Opvang Nederland

Als Trauma Opvang Nederland een aanvraag ontvangt voor bedrijfsmaatschappelijk werk, neemt de bedrijfsmaatschappelijk werker binnen twee dagen contact op met de betrokkene(n). Binnen vijf dagen vindt de eerste afspraak plaats. Dan volgt de trajectbepaling en het vervolgtraject. Het is mogelijk dat onze bedrijfsmaatschappelijk werker zich vooral richt op het aanleren van vaardigheden bij de betrokken medewerker(s), maar het kan ook zijn dat de bedrijfmaatschappelijk werker zich sterk richt op ondersteuning bij privéproblemen van de betrokken werknemer, zoals relatieproblemen, overbelasting of rouwverwerking.

Verschillende trajecten bij bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk werkers van Trauma Opvang Nederland bemiddelen en adviseren eveneens vaak bij conflicten op het werk, of ze begeleiden werknemers die samenwerkingsproblemen hebben. Zo is er tal van voorbeelden te noemen waarbij bedrijfsmaatschappelijk werk ervoor zorgt dat er re-integratie plaatsvindt. De bedrijfsmaatschappelijk werkers van Trauma Opvang Nederland hebben een zeer brede kennis en ervaring. Zij komen graag voor u in actie om bedrijfsmaatschappelijke problemen op te lossen en re-integratie te bespoedigen.
 

 
     
  Direct hulp nodig?   
  Wij staan voor U klaar!  
   0800 777 44 44  
     
     
 
  Nieuws
 
  Vacatures
   

Traumaopvang copyright © 2011      Powered by Truestars CMS     Design by Slampaq Solutions BV     Privacyverklaring     Cookie Statement