links   sitemap disclaimer

...verwerken naast werken
    
 
U bent nu hier: Home > TRAUMA OPVANG > WERKWIJZE TRAUMAOPVA...

Werkwijze van Trauma Opvang Nederland: directe opvang / slachtofferhulp, bedrijfsmaatschappelijk werk en tweedelijns zorg.

Alarmcentrale zorgt voor hulpverlener binnen 2 uur

Om als werkgever verzekerd te zijn van snelle, adequate traumaopvang/slachtofferhulp sluit u een overeenkomst af met Trauma Opvang Nederland. Als abonnee hebt u 24 x 7 toegang tot de alarmcentrale van Trauma Opvang Nederland. Belt u ons alarmnummer met een verzoek om traumaopvang, dan zorgen wij dat er binnen 2 uur een of meerdere gespecialiseerde hulpverlener(s) aanwezig is/zijn.

Directe slachtofferhulp bij eerste traumaopvang

Onze hulpverlener(s) starten binnen 2 uur met het bieden van de noodzakelijke eerste professionele traumazorg/slachtofferhulp. De eerste slachtofferhulp bestaat onder meer uit het bieden van een luisterend oor en het geven van uitleg over de reacties die slachtoffers vertonen na de traumatische gebeurtenis. Ook zijn onze traumahulpverleners getraind in het signaleren van mogelijke verwerkingsproblemen op korte en langere termijn.

Traumahulp nazorgtraject

Diverse factoren zijn bij een traumatische gebeurtenis bepalend voor het nazorgtraject. Onze traumahulpverleners hebben de kennis en ervaring om in een nazorggesprek te bepalen of er een verwijzing plaats moet vinden. Afstemming met de bedrijfsarts en terugkoppeling en advies aan werkgevers/management behoren eveneens tot de taken van onze hulpverleners. Onze traumahulpverleners zorgen ook voor ondersteuning bij werkhervatting na een traumatische gebeurtenis.

Ondersteuning management bij traumatische gebeurtenis

Behalve traumaopvang voor de slachtoffers en direct betrokkenen is ook begeleiding van het management van de slachtoffers uiterst belangrijk. Trauma Opvang Nederland zorgt voor professionele begeleiding van de leidinggevende(n): onze hulpverleners adviseren onder meer over de omgang met slachtoffers en over de te nemen stappen om de normale bedrijfsgang na een traumatische gebeurtenis te hervatten.

Tweedelijns hulpverlening

Soms blijven slachtoffers en/of andere betrokkenen lang last houden van een traumatische gebeurtenis. Trauma Opvang Nederland biedt dan tweedelijns hulpverlening, onder meer via diverse therapieën zoals EFT  en EMDR. Het is ook in het belang van de werkgever dat verwerking van een traumatische gebeurtenis adequaat verloopt. Een medewerker die niet begeleid of ondersteund wordt, kan langdurig ziek blijven of zelfs arbeidsongeschikt raken. Steeds vaker wordt de aansprakelijkheid daarvoor bij de werkgever gelegd. 

 
     
  Direct hulp nodig?   
  Wij staan voor U klaar!  
   0800 777 44 44  
     
     
 
  Nieuws
 
  Vacatures
   

Traumaopvang copyright © 2011      Powered by Truestars CMS     Design by Slampaq Solutions BV     Privacyverklaring     Cookie Statement