links   sitemap disclaimer

...verwerken naast werken
    
 
U bent nu hier: Home

Deskundige, snelle en adequate slachtofferhulp na traumatische gebeurtenis zoals een overval, ongeval, overlijden, agressie of geweld

Traumaopvang/slachtofferhulp voor uw werknemers na een traumatische ervaring
Een confrontatie met een overval, ongeval, overlijden of geweld kan een zeer traumatische ervaring zijn. Adequate professionele traumahulp of slachtofferhulp is dan geboden. Trauma Opvang Nederland is een landelijk opererende, private hulpverleningsorganisatie, die snelle, deskundige en adequate slachtofferhulp direct na een overval, ongeval, sterfgeval, agressie of geweldsincident realiseert middels professionele trauma hulpverleners. Ook voor tweedelijns traumahulp en bedrijfsmaatschappelijk werk is Trauma Opvang Nederland de aangewezen partij. 
 
  TRAUMA OPVANG
 
  Zodra zich een ernstige
  situatie voordoet kan de
  werkgever de hulp van onze 
  hulpverleners inroepen.

 

 BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK 
 
  Voor werkgevers en
  werknemers die te maken
  krijgen met de gevolgen van
  psychosociale problemen.

 

  TRAININGEN
 
  De trainingen kunnen
  bestaan uit een dagdeel,
  een dag of meerdere
  dagen. We maken
  gebruik van trainingsacteurs.

 

 
Opvang voor werknemers is een wettelijke plicht
In een uitspraak van de Hoge Raad is bepaald dat werkgevers in het kader van de werkgeversaansprakelijkheid (ex.art.7:658 BW) verplicht zijn adequate opvang te verzorgen na een overval, (bedrijfs)ongeval, agressie of geweldssituatie binnen het bedrijf. Traumaopvang is er op gericht om arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een trauma te voorkomen. Uit onderzoek van  blijkt dat medewerkers slechter functioneren en vaker langdurig ziek zijn wanneer traumatische ervaringen niet goed behandeld worden.

Trauma Opvang Nederland: 24 x 7 bereikbaar, traumaopvang binnen 2 uur
Trauma Opvang Nederland is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via de alarmcentrale. De meldkamer zorgt dat binnen twee uur een voor traumaopvang opgeleide psycholoog / hulpverlener waar dan ook in Nederland ter plekke is.

Trauma Opvang Nederland:
  Traumaopvang bij traumatische gebeurtenis als overval, agressie, geweld, ongeval, overlijden
  Directe hulp; geen wachtlijst
  Landelijke dekking
  Alarmcentrale 24 x 7 bereikbaar, traumaopvang binnen 2 uur ter plekke
  Verzuimpreventie
  Maatwerk per traject
  Bedrijfs maatschappelijk werk
  Therapieën als EFT en EMDR
  Mediation
  Outsourcing
  Trainingen
     
Wanneer tweedelijns zorg nodig is, kan Trauma Opvang Nederland hiervoor eveneens adequate hulpverleners beschikbaar stellen.

 
     
  Direct hulp nodig?   
  Wij staan voor U klaar!  
   0800 777 44 44  
     
     
 
  Nieuws
 
  Vacatures
 
     
  WAAROM?
Trauma Opvang Nederland
 
  24 x 7 alarmcentrale
1e opvang is binnen 2 uur
gericht op
    verzuimepreventie en
    nazorg
landelijke dekking
gespecialiseerde
    hulpverleners
maatwerk per traject
geen wachttijden
 
     
   Traumaopvang copyright © 2011      Powered by Truestars CMS     Design by Slampaq Solutions BV     Privacyverklaring     Cookie Statement